Kvinnheradmeisterskapen på ski Tveitedalen:

Påmelding påkravd også for publikum

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 12. februar 2021, 10:07

Det er ikkje kvart år forholda ligg like godt til rette for å arrangera skimeisterskap som i år, og i Tveitedalen er det meste klart

Søndag er det klart for årets Kvinnheradmeisterskap på ski i klassisk stil, i regi av idrettslaget Ternen.

– Grunna covid-19 vert det i år eit litt annleis arrangement, sidan det i følgje retningslinjene ikkje er lov å arrangere noko for vaksne over 20 år. Men me gler oss sjølvsagt til årets Kvinnheradmeisterskap, og håper mange unge deltakarar stiller til start, seier Julie Holmedal Askeland i forkant av meisterskapen.

 

Påmelding for publikum

Ho legg ettertrykkeleg vekt at alle må registrera seg for å følgja retningslinjene, noko som også gjeld publikum.

– Me har difor oppretta ei eiga publikumspåmelding i eq-timing. Dette gjeld òg barnerennet, som ein før melda seg på ved start. Me må ha nøye kontroll på kven og kor mange som er til stades under arrangementet, slik at me har god oversikt ved eventuell smittesporing, som også er eit krav for å arrangere i desse tider, seier Askeland.

Etter dialog med kommunelegen, blir denne meisterskapen berre for deltakarar frå åtte til tjue år.

– Det blir slik, for å vera i tråd med regjeringa sine sist oppdaterte nasjonale smittevernstiltak. Me håpar på forståing for dette. Kommunelegen var tydeleg på at dette måtte følgjast for å kunne arrangere i tråd med føringane, forklarer Holmedal Askeland.

Sjølve renndagen vert det open kiosk og opne toalett, men ikkje open varmestove.