Padletur på Nærøyfjorden

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 9. mars 2018, 08:13

I mange år har Kvinnherad turlag arrangert padletur på Nærøyfjorden i august. Turen har dei siste åra hatt få deltakarar frå Kvinnherad. Det håpar vi kan bli annleis i år.

Det er framleis ledig ni av 12 plassar, og vi vil derfor gje ein kort omtale av turen og oppmoda kvinnheringar som har lyst på ein sosial og triveleg tur i dette området om å melde seg på no.

Den spektakulære naturen i verdsarvområdet ligg godt til rette for gode opplevingar på fjorden mellom bratte og høge fjellsider. Er vi heldige, og vêret ikkje vert altfor tørt (noko som sjeldan er eit problem), kan vi gle oss over flotte bekkar og fossar som heng som kvite band nedover fjellsidene.

Vi legg opp til ikkje for lange padleøkter, og går på land på Bakka og Styvi, før vi overnattar i Dyrdal den fyrste dagen. Vi har god kontakt med dei som bur på desse småplassane, og får ofte omvising og del i lokal historie.

 

Middag

Dagen etter tek vi gjerne ein fottur inn i Norheimsdalen, før vi om kvelden går opp til Stigen gard og overnattar der. Stien opp dit er delvis hoggen inn i fjellet, og garden ligg omlag 350 meter over havet. Her vert vi tekne i mot av Hege og Dee, og det vert bading i vedfyrte badestampar på eit utsiktspunkt høgt over fjorden. Så er det middag i nyelåven. Maten vert kokt over open eld, og middagen på Stigen, med kortreist mat, er for dei fleste ei ugløymande kulinarisk oppleving.

Siste dagen tek vi ein kort fottur opp til «Beitelen», der vi får eit flott utsyn over heile området vi har padla i, før vi på ny legg ut på fjorden og padlar til Undredal, der vi avsluttar turen.

Vi håpar vi får dela denne opplevinga med fleire kvinnheringar i år!

 

Tekst og foto: Kvinnherad Turlag, Sturla Helland