– På tide med nye rekordar

Det er lenge sidan nokon har vore i nærleiken av å truga Varden Opp-rekordane til Gunnar Årvik og Marit Aarthun. Men no meiner Johannes Heien at det verkeleg er på tide.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

10 oktober, 2017

– Dei har stått i altfor mange år no, og det er faktisk lenge sidan nokon var i nærleiken av Gunnar sine 23,03 eller Marit si 25,57. Det er veldig sterke tider, men det er snart på tide at nokon set nye rekordar, seier Johannes Heien frå IL Ternen.

 

Familiedag

Sjansen til det kjem allereie søndag. Då er det nemleg klart for den ellevte utgåva av motbakkeløpet frå Skarveland skule til Varden. Og sjølv om Heien håpar på rekordar, er det ikkje konkurranse denne dagen fyrst og fremst handlar om.

– Nei, dette er ein familiedag med fokus på å få folk ut i aktivitet. Og arrangementet blir mykje likt dei føregåande åra, det blir god stemning, kaffikos og ulike aktivitetar for heile familien på Skarvelandsstølen, seier Heien.

Frå Skarvelandsstølen startar også konkurransen «MiniVarden2, der dei minste konkurrerer opp dei siste høgdemeterane.

 

Går for siger

Medan dei eldste startar på skuleplassen på Skarveland, og skal kjempa om å vera fyrstemann opp dei 516 høgdemeterane opp til Varden.

– Eg har sjølv gått hardt ut og utropt meg sjølv som vinnar. Så eg går for siger og ei tid under 25 minutt. Så om du vil hindra meg i det, er det berre til å melda seg på, ler Heien.

Og for å få flest mogleg til å stilla i konkurranseklassen, kan Heien og Ternen freista med ei aldri så lita gulrot.

– Ja, vi ynskjer jo at flest mogleg skal konkurrera. Og det har vore litt dalande dal dei siste åra, så i år deler vi ut skikkeleg gode treningsskjorter til dei som deltek i konkurransen for fyrste gong. Så det er berre å hiva seg med, sluttar Heien.