Opprettar råd for ungdomane

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 9. november 2019, 07:00

Kommunen startar arbeidet med å førebu oppstart og val av medlemmer til eit nytt ungdomsråd.

Levekårsutvalet handsama måndag ei sak om å setja ned ei prosjektgruppe som skal leggja til rette for opprettinga av eit ungdomsråd. Prosjektgruppa har desse medlemmane: SLT-koordinator, representant for Ungdomssenteret, ungdomspolitikar Andreas Ølvestveit (Sp), representant frå elevrådet ved Rosendal ungdomsskule, representant for elevrådet ved Kvinnherad vidaregåande skule, medan kulturkonsulenten skal vera koordinator.

Kvinnherad kommune hadde frå 2001 eit utval som vart kalla Ungdomens kommunestyre, men grunna ressursmangel vart det lagt ned i 2016. I år kom derimot kravet om at alle kommunar skal oppretta ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha same politiske forankring og rammevilkår som eldreråd og rådet for menneske med funksjonsnedsetting.

– Son min var leiar i Ungdommens kommunestyre. Han fortel at dei hadde få saker og lite pengar, men dette rådet har vi tru på, sa Vibeke Fredheim (Ap).

Saka skal vidare til kommunestyret.