Opnar opp for barnefotball med kontakt 15. juni

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 20. mai 2020, 08:49

Frå 15. juni mjukar regjeringa opp koronareglane blant barn og unge i fleire utandørsidrettar. Det betyr blant anna at barnefotballen kan starta opp med vanlege treningar igjen.

Frå og med midten av juni kan alle under 20 år utøva idrettar som har såkalla avgrensa fysisk kontakt på vanleg vis utandørs. Noko som betyr at barn og unge igjen kan trena fotball som dei gjorde før koronapandemien, utan å måtta forhalda seg til dagens krav om éin meter avstand.

Det fortel kulturminister Abid Raja til VG.

– I likskap med Norges idrettsforbund har eg vore oppteken av å opna breiddeidretten så raskt som mogleg. Difor er det veldige gledeleg å kunna seia at barnefotballen, samt andre barneidrettar med avgrensa fysisk kontakt, starta opp igjen frå 15. juni. Då går ein vekk frå éinmetersregelen, seier Raja til VG.

Nøyaktig kva som ligg i omgrepet «avgrensa fysisk kontakt» er ikkje heilt klart endå. Det blir ikkje klart før den nye smittevernrettleiaren for breiddeidretten er på plass. Men at barnefotballen kan starta opp med normal kontakttrening i midten av juni, er sikkert.