Opna bakkane for parkering

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 1. august 2020, 12:24

Det er ikkje berre på Bondhus at innbyggjarane opna for parkering på bakkane sine. På Kletta i Rosendal parkerer fjellfolket som vil bestiga Melderskin.

 

Førre fredag vart det meldt om kring 70 bilar der, noko som er mykje meir enn det parkeringsplassen har rom for. Fleire av naboane let difor turistane parkera på bakkane sine. Hjå Stig Klette talde vi over 20 bilar denne dagen.

Estimat tilseier at minst 120 personar gjekk til topps på det 1.426 meter høge fjellet berre på fredag i førre veke. Mogleg var besøket endå større i finvêret dagen etter.

Truleg gjekk mange til Melderskin også i dag.

Stig Klette har opna tunet og bakkane sine for parkering.