Ope atelier i Vikjo

Ingebjørg Eik

Ingebjørg Eik

ingebjorg@grenda.no

Publisert: 29. november 2019, 06:00

Frå søndag er det opne dører for alle som vil oppleva kunst og kultur på det gamle Tinghuset i Vikjo i Dimmelsvik.

– Kvinnherad har mange kulturminne. Tinghuset i Vikjo er eitt av dei, og søndag er det ope hus og høve for alle kvinnheringar og andre interesserte til å oppleva huset og kjenna på historie som sit i veggane, skriv Dag Gaassand i ei pressemelding.

«En tømret Thingstue, 20-tyve-Fod lang og 21, en og tyve Fod bred, 10 -ti-Fod høi under Loftet, forsynet med 4 Fag Vinduer 6 Fod høi, 4 Fod brev,..»

Slik står det i kontrakten som blei inngått våren 1880 mellom bygningsmennene Ole Myrli og Ole Gausvik og ordføraren i Kvinnherad, og omtrent slik er den gamle tingstova den dag i dag  etter fleire års arbeid med restaurering.

– Sorenskrivarkontoret er ombygd til kjøken og bad, men elles er romdeling og trapper nett slik det blei spesifisert i kontrakten, skriv Gaassand.

Fruktlageret vegg i vegg med Tinghuset kom til i fleire bolkar frå midten av 1950-talet. Etter om lag 30 år med sporadisk bruk og stekt forfall, starta rehabiliteringa i 2012.

– Frå hausten 2015 har Anita Gaassand hatt atelier i Fruktlagereret. Ho har utdanninga si frå Kunsthøgskulen i Bergen og arbeider både med biletkunst og tekstilt kunsthandverk. I ei veke framover frå søndag vil Anita halda atelieret ope for alle som kan vera interessert i å sjå både kunst, kunsthandverk og kva det gamle Fruktlageret har blitt til, heiter det i pressemeldinga.

Kunsthandverk laga av Anita Gaassand. (Pressefoto)
Bilete av Anita Gaassand. (Pressefoto)