Ombygging av Aksen på Doffin

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Sist oppdatert: 1. september 2018, 12:00

Kvinnherad kommune har opna anbodskonkurransen på ombygginga av Aksen. Ein jobb som har ein estimert totalverdi på 50 millionar kroner.

Mellombygget skal rivast og eit nytt tilbygg i tre etasjar skal reisast. Hovuddelen skal byggjast om totalt innvendig, og det må på plass teknisk anlegg og isolasjon.

– På grunn av nye krav må fasaden isolerast utvendig, som igjen fører til at utvendig kledning må skiftast, står det å lesa i konkurransepapira.

Fristen for å levera tilbod er sett til 30. oktober.

– Oppdragsgjevar planlegg å velja tilbod på bakgrunn av ei vurdering av tilboda slik dei føreligg ved utløp av tidsfristen. Val av kven det eventuelt skal forhandlast med vil i så fall skje etter ei vurdering av tildelingskriteria, står det å lesa.

 

Slik skal Aksen sjå ut etter dei nye planane. (Skisse: Kvinnherad kommune/Omega Areal)