Olafen og Tamrøyso

På Nes i Rosendal ligg gravhaugen Tamrøyso. Boargeita Olaf har fått oppdraget med å rydja haugen for gras og annan vegetasjon, noko han gjer med stor iver.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

6 august, 2017