Fureberg bru:

Offisiell opning seinare

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 18. oktober 2020, 07:00

Den nye brua over Furebergfossen er for lengst teken i bruk.

– Det vert offisiell opning seinare, sa Kathrine Løno Lahlum i møtet til planutvalet.

Prisen på prosjektet var 69 millionar kroner.