Viking kjøper Norsafe

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 5. september 2018, 14:01

Viking Life-Saving Equipment har kjøpt Norsafe AS.

– Det er riktig. Viking har kjøpt 100 prosent av aksjane i Norsafe, seier administrerande direktør Dag Songedal i Norsafe til Grenda.

Viking er eit dansk, familieeigd selskap som produserer livreddande utstyr til den maritime næringa. Men der dei har vore store på flåtar, får dei no med Norsafe sin ekspertise på livbåtar eit større feste i marknaden.

– Dette oppkjøpet er eit nytt løft for Viking sin verdsomspennande kapasitet, som igjen sikrar eit unikt og eineståande produkt og tenestetilbod i den maritime tryggleiksindustrien, skriv Viking i ei pressemelding.

 

Positiv

Dag Songedal ser fram til at Norsafe skal koma under Viking-paraplyen.

– Saman med Viking så kan vi skapa ein meir robust og kompetent forretningsmodell som vil sikra at vi kan fortsetta å fremja vår evne til å beskytta menneske til sjøs med våre livbåtløysingar, seier Songedal i pressemeldinga.

Men kva betyr det for dei tilsette?

– Det er eit stort spørsmål. Dette er ein avtale som kom på plass for få timar sidan, men vi ser positivt på det. Viking og Norsafe har produkt som komplimenterer kvarandre bra, så det er ikkje snakk om nedleggingar av noko slag. Og sjølv om det er tidleg å svare for mykje på kva dette vil bety, så trur vi at Viking vil vidareutvikla det på ein veldig god måte, seier Songedal til Grenda.

– Kva vil oppkjøpet bety for drifta på Årsnes?  

– Der er det i dag berre treningssenteret vi har drift på i dag. Og treningssenteret vil bli drifta vidare på same måte som før, berre under Viking-paraplyen, seier Songedal og legg til:

– Davitfabrikken fungerer berre som eit lager i dag, og vi har forsøkt å leiga det ut tidlegare. Men eg ynskjer ikkje å kommentera detaljane i kjøpekontrakten, seier Songedal og stadfestar samstundes at det ikkje ligg nokon planar føre om drift i fabrikken på Årsnes.

Oppkjøpet vil gå gjennom måndag 1. oktober, og ingen av partane ynskjer å kommentera salsprisen.