Mytologifestivalen:

Norrøn Sjamanisme

Ingebjørg Eik

Ingebjørg Eik

ingebjorg@grenda.no

Publisert: 14. august 2019, 06:37

Laurdag 17. august inviterer Lundarhegni Naturpark til mytologifestival på Hatlestrand.

Årets tema er Norrøn Sjamanisme, og festivalen vil ta for seg mytologi, mystikk og uløyste gåter frå ulike delar av verda.

– Presentasjon av kunnskap, familieaktivitetar, leik og levandegjering av mytologisk stoff vil stå i fokus, heiter det på heimesida.

På programmet er det mellom anna føredrag med forfattar Gorm Helge Grønli, formingsaktivitetar for born, matøkt og marknad, dramatisering, leik og musikkinnslag.

– I år handlar festivalen om nedervd spiritualitet og trolldom frå førhistorisk tid, det vil seia frå tida før skriftlege kjelder og seinare arkeologi dukkar opp. Festivalen nyttar seg av andre kjelder i tillegg, det vil i hovudsak vera munnleg overlevering, overlevd praksis, språkanalyse, stadnamn, musikk/lyd og skjønn, skriv arrangør Knut Johan Nerhus.

Folktronicabandet SHAKTI 3 ½ skal presentera rykande fersk musikk.

– Musikken er utvikla i dei djupe skogane mellom Hatlestrand og Ølve. Bandet har lokal tilknyting, heiter det på heimesida.