Norconsult skal stå for prosjekteringa av Ænes Inkubator

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 30. juni 2020, 09:25

Norconsult skal levera prosjekteringstenester innan arkitektur, byggjeteknikk og bygningsfysikk til etableringa av settefiskanlegget Ænes Inkubator.

Det kjem fram i ei pressemelding frå Norconsult, som har inngått ein avtale med Prosjektil AS om å stå for prosjekteringa av settefiskanlegget på Ænes.

Eit settefiskanlegg som Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeoppdrett saman skal bygga. Anlegget har konsesjon på å produsera 3000 tonn eller 20 millionar laksesmolt årleg. Ein produksjon som skal syta for at dei tre oppdrettselskapa vert sjølvforsynt med settefisk.

Veidekke er totalentreprenør for det bygningsmessige arbeidet.

– Vi er snært nøgde med at Prosjektil og Veidekke nok ein gong har vald Norcunsult som samarbeidspartnar for eit stort settefiskanlegg, seier Egil Larsen, marknadskontakt for akvakultur i Region Vest.