– No må arbeidet med den nye brannstasjonen på Husnes setjast i gong straks

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 14. januar 2020, 07:45

Kvinnherad kommune har brukt alt for lang tid på å få orden på arbeidet med brannsikkerheit i kommunen. Det føreligg pålegg frå Arbeidstilsynet som gjer at brannstasjonane i heile kommunen må moderniserast.

Tidlegare har kommunestyret vedteke å utbetre brannstasjonane på Ølve og Rosendal. No er brannstasjonen på Husnes for tur og saka var oppe i formannskapet like før jul. Her var alle detaljar på plass frå administrasjonen for eit vedtak om oppstart av arbeidet. Etter forslag frå Arbeiderpartiet om å sjå på andre lokaliseringsalternativ enda saka med å bli utsett.

Det er Framstegspartiet sitt syn at saka er overmoden og at vi ikkje kan utsetja dette lenger. Det er ikkje realistisk no å koma fram til andre nye lokaliseringsstader for brannstasjonen. Lokaliseringa i Bogsnesvegen er bra. Det er sentralt og staden der stasjonen ligg er ut mot fylkesvegen ved Såfura. Å byggja på den eksisterande stasjonen vil spara kommunen for mykje kostnader. Å regulere nye alternative tomter vil ta fleire år og føra til svekka brannberedskap.

Kommunen har arbeidd med brannberedskapen lenge. Ny organisering og struktur skulle vore vedtatt for fleire år sidan. No kan vi ikkje ha meir handlingslamming og uvilje mot å avgjera noko. Vi må vedta den nye brannstasjonen på Husnes no!

 

Av: Ove Lemicka, gruppeleiar for Frp

Di meining