No kan du røysta på «Årets namn»

Aldri har vi fått inn så mange forslag på kandidatar som i år. Det var såleis svært vanskeleg å setja opp finalefeltet.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 26. desember 2017, 13:45

Kåringa av «Årets namn» i Kvinnherad er blitt ein populær førjulstradisjon i Grenda. Fyrste gong var attende i 2010, då løpartalentet Frida Berge frå Ølve vann. Årets vinnar blir såleis den åttande i rekkja.

Å plukka ut finalistane er aldri ei enkel oppgåve. Spesielt ikkje i år. Det strøyma nemleg på med gode forslag, og til slutt hadde vi meir enn 30 namn på blokka. Vi lova å spandera tre Flax-lodd på ein av dei som sendte inn forslag, og der har vi trekt ut Rune B. Jacobsen frå Seim.

Det står att ti personar å velja blant, og dei er presenterte under. Så no er det opp til lesarane og alle andre interesserte å bestemma. Hugs gjerne å røysta på den du reint objektivt meiner fortener prisen aller mest, uavhengig av adresse og andre faktorar.

 

Ivar K. Lunde

Ivar Konrad Lunde frå Valen jobbar til dagleg som beredskapssjef i Bergen kommune, men dei to siste åra har tryggleiken kring sykkel-VM vore fyrsteprioriteten hans. Det var ei formidabel oppgåve, som Lunde løyste med glans. Under dei fantastiske VM-dagane i september var han éin av sjefane i Samvirkesentralen, der både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kom på besøk.

 

 

Knut E. Skåla

Det er ikkje mange dugnadsprosjekt i Rosendal denne heidersmannen ikkje har ei hovudrolle i. Tidlegare har han gjort ein enorm innsats for mellom anna Vangssago og kystlaget, medan dei siste åra har galeasen «Gurine» og restaureringa av Kjeldestøl stått øvst på blokka til 83-åringen. I 2017 var han hovudsnikkar for det flotte Peraselet som vart opna i sommar.

 

 

Sverre Bjørnevik

Kjøpmannen på Sæbøvik driv ikkje berre Spar-butikk. Han er òg ein sentral aktør for «Den store krabbe- og rekefesten», som kvar sommar samlar over tusen menneske, både tilreisande og fastbuande. I år har Bjørnevik også utmerka seg som primus motor for Sæbøvik hamn, eit etterlengta småbåtanlegg som har løfta hamnepromenaden på Sæbøvik mange hakk.

 

 

Ingunn Enæs Gjuvsland

Tittelen hennar er leiar i Varaldsøy Sanitetslag, eit lag som i vår klarte å dobla medlemstalet frå 40 til 80. Men det er som svært engasjert velgjerar for Varaldsøy aldersheim vi kjenner Ingunn best. I haust jobba ho for å sikra eit nytt tilbod på heimen når Rosendalstunet opnar, og i samband med budsjettet kunne ho gle seg over at rådmannen sette av pengar til ei vaktordning.

 

 

Bjørn Heimvik

Bjørn Heimvik er ein ivrig forkjempar for å tilretteleggja turløyper i nærområdet. Slagordet for prosjektgruppa Turstiar på Sunde er difor «Opplevingar for alle». Førebels har dei merka 17 løyper. No for tida vert det arbeidd med å laga sti langs Opsangervatnet og ny sti opp Kaldestadåsen. «Turgeneralen» vert Bjørn, som til dagleg held til på Hydro Husnes, kalla av forslagsstillaren.

 

Johnny Furdal

Johnny Furdal har alltid vore ein god fotballspelar, men sjeldan hausta større merksemd enn i år. Som det kreative midtpunktet i Nest-Sotra har han styrt dei til opprykk, samstundes som han har briljert så mykje at Brann endeleg har fatta interesse for 31-åringen. «Alle» på Vestlandet veit at han er tidlegare Rosendal- og Trio-spelar, og han set Kvinnherad på kartet på ein framifrå måte.

 

 

Ingvar Hølland

Ingvar Hølland har i fleire tiår markert seg som målvakt for Halsnøy, og også i år har 48-åringen vakta buret eit titals kampar, med sønene på banen samstundes. Han har aldri skugga unna ein dugnad, enten det gjeld fotball eller anna, og i vår tok han initiativ til å rydda strendene på Halsnøy for plast og anna rask.

 

Maren Guddal/Arne Martin Guddal Husby

Maren Guddal og Arne Martin Guddal Husby har gjort ein stor jobb i samband med integrering av flyktningar i kommunen. Kort etter dei første eritreiske ungdommane vart busette i indre luten, hadde dei etablert kontakt og vennskap, noko som har hatt svært stor betydning for tida ungdommane har hatt i Kvinnherad. Dette hjartevarme paret står også bak dei internasjonale laurdagskafeane, eit flott integreringstiltak for heile kommunen.

 

 

Anders Totland

Anders Totland debuterte som forfattar i 2016, då han gav ut ei barnebok og ei ungdomsbok. I år har den produktive 31-åringen følgt opp med ungdomsbok og kokebok, og spesielt ungdomsbøkene hans har blitt rosa av kritikarar landet over. No er journalisten, organisten, kokken og forfattaren i ferd med å nå ut til eit internasjonalt publikum med bøkene sine.

 

 

Omvikdalen Bygdekvinnelag

Omvikdalen Bygdekvinnelag har bak seg eit svært aktivt år. Organisasjonen gjer mykje dugnad, og lagar mellom anna middag i Omvikdalen barnehage éin gong i månaden. I år har dei mellom anna markert seg med å arrangera haustfest, dela ut av norske grønsaker med middagstips, og hjelpa Norsk institutt for bunad og folkedrakt med bunadsregistrering.

 

Stem på årets namn

    Stem på den kandidaten du meiner fortener å bli årets namn i Grenda.