No er kyrkjegardsboka ute i butikkhyllene 

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 7. mai 2019, 10:45

Boka «Kjært er minnet – Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad» er no i sal.

Det er fyrste band av to som vil presentera små og store soger frå alle kyrkjegardane i Kvinnherad. I denne boka har forfattar Morten Nygård vitja følgjande kyrkjegardar:

Ænes, Rosendal, Uskedalen, Ølve, Valen Asyl, Valen gamle, Holmedal gamle, Varaldsøy gamle, Kaldestad, samt koleragravplassane på Hamarhaug, Svortevik og Toftehagen.

 

Monaleg utvida

I det som er ei iaugefallande bok, tek forfattaren for seg ein del historiske fakta om bygdene, kyrkjene og kyrkjegardane.

– Men det viktigaste er å fortelja om nokon av dei mange tusen som ligg gravlagde der. Her kan lesarane bli meir kjende med folk som levde uvanlege liv, folk som døydde i tragediar, folk som sette spor etter seg, folk som levde nøysame liv, og folk som ofra alt for landet sin fridom, seier forfattaren.

«Kjært er minnet» er basert på artikkelserien som stod på prent i Grenda vinteren, våren og sommaren 2018, i tillegg er dei ulike kapitla til dels monaleg utvida. Noko som resultert i ei rikt illustrert bok på 270 sider.

 

Signeringsferd

Boka kom i sal tysdag denne veka, noko som betyr at forfattaren sjølv legg ut på ei lita signeringsferd. Han skal då besøkja Varehuset Rosendal, Joker Ølve, Spar Uskedalen og Kvinnherad.

Det er enno ikkje klart kva tid bok nummer to, som tek for seg resten av kyrkjegardane, samt ein god del anna relatert og historisk stoff, kjem ut.

– Planen var opphaveleg å lansera ho til hausten, men det er mogleg tida blir for knapp til det. Alternativet er februar/mars 2020, seier Morten.