No er det ikkje lenger lov å tenna bål

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 15. april 2019, 13:00

Frå og med i dag, måndag 15. april, gjeld det generelle bålforbodet.

– Det er no forbod mot å tenna opp bål og grill i, eller i nærleiken av, skog og anna utmark, skriv Kvinnherad brann og redning på si Facebook-side måndag.

Det strålande vêret i det siste har ført til at det no er gult farenivå – moderat skogbrannfare – i Kvinnherad.

– Det vil seia at ein har lokal gras- og lyngbrannfare i område utan snødekke. Anbefalinga vår er då; ver forsiktig med open eld! Vegetasjon kan lett antenna og store område kan råkast, skriv brannvesenet.

Kvinnherad brann og redning vil normalt ikkje gje løyve til å tenna bål i bålforbodsperioden.

– Den som gjer opp eld gjer det på eige ansvar, skriv Kvinnherad brann og redning.

Bryt ein aktsamheitplikta som gjeld ved bruk av open eld eller om ein bryt det generelle bålforbodet kan dette straffast med bot eller fengsel.