Nærmar seg innflytting

Einingsleiar Leif Kongestøl, tilsette og bebuarar har ikkje lange ventetida att. I januar startar innflyttinga i det nye Rosendalstunet.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

10 november, 2017