Mytologifestivalen: «Landet Oromia»

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 24. august 2018, 06:41

Laurdag 25. august inviterer Mytologifestivalen til fest i Lunarhegni Naturpark.

Årets tema er henta frå Aust-Afrika, nærare bestemt Etiopia.

– Det er eit imperium med rundt rekna 85 ulike språk og enno fleire stamme-kulturar. Ein del av desse stammene høyrer til oromo-folket. Dei ber med seg ei unik kulturarv, som historisk sett er prega av eit tilnærma demokratisk styresett. Eit tilsvarande styresett kjenner meg også frå vår eiga norrøne tid, nemleg tingsystemet, står det å lesa i ei pressemelding frå Mytologifestivalen.

På årets festival kjem blant anna oromo-mann og kulturforskar, Asnake T. Erko for å halda føredrag. Her vil han gje publikum ei innføring i historie og mytologi frå oromo-kulturen.

– Oromo er den største folkegruppa i Etiopia, tett fylgd av Amahara. Som tidlegare år, finn opninga stad i ungdomshuskjellaren på Hatlestrand. Om dei minste finn det vanskeleg å sitja i ro heile tida, så lagar me til ein plass å røra seg bakarst i salen, heiter det i pressemeldinga.

Etter føredraget flyttar festivalfølget seg dei 500 meterane til Lundarhegni Leir for å feira Irreccha.

– Det fungerer som ein hausttakkefest for oromo-folket, og det er den oromo-høgtida som samlar mest folk, står det i pressemeldinga.

Festivalen kan også by på ein utekonsert med songaren Hawwii.

– Det blir utan tvil høgdepunktet for festivalen. Ho har eit stort namn i kulturkrinsen sin og er eit fyrverkeri med lyd, rytme og farge.