Mista førarkortet etter trafikkuhell

Ein ung bilførar fekk førarkortet mellombels inndrege etter å ha hamna utfor vegen ved det gamle bosbrenneriet på Raudstein torsdag føremiddag.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

18 mai, 2017

 

Politiet fekk like over klokka 10 melding om eit trafikkuhell i bosbrennerisvingane mellom Herøysundet og Raudstein. Ein bil som køyrde i retning Husnes snurra rundt og hamna i grøfta.

– Bilen var i dårleg teknisk stand, og vi tok difor mellombels beslag av førarkortet til den unge sjåføren. Så vil vidare undersøkingar visa om det blir varig, seier politioverbetjent Sigurd Børve ved Kvinnherad lensmannskontor.

 

Politiet er bekymra

Dette var femte gong sidan nyttår at politiet i Kvinnherad måtte ty til inndraging av førarkortet til ein ung og fersk bilist, som anten køyrde over evne eller med bilar i teknisk dårleg stand.

– Det er bekymringsfullt at det er så mange saker med beslag i ei gruppe som har hatt førarkort i mindre enn eitt halvt år. Og i fleire av tilfella er det berre tilfeldigheitar som har gjort at det ikkje gjekk skikkeleg gale, seier Børve.

– Dette må skjerpast. Vi er bekymra over trenden vi no ser, og bed dei ferske bilistane ta ansvar. Dei har verken gode nok køyreeigenskapar eller nok erfaring til å køyra på den måten dei gjer. Og dei køyrer i mange tilfelle fortare enn eigenskapane tilseier, legg Børve til.