Melder svart sal av laks til politiet

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 4. oktober 2018, 12:27

Gerhard Meidell Alsaker og Alsaker Fjordbruk melder no ein tidlegare dagleg leiar ved Viking Fjord AS for underslag.

Viking Fjord AS , som er slakteriselskapet i Alsaker Fjordbruk-konsernet, er blitt kjend med at det over lengre tid har funne stad ulovleg, svart sal av laks frå slakteriet på Sunde.

– Selskapet ser svært alvorleg på saka. Undersøkingar har så langt avdekka at det over tid er eit betydeleg kvantum laks som er seld mot kontant betaling, skriv Gerhard Alsaker i ei pressemelding.

Omsetnaden har vorte halde utanfor selskapet si bokføring gjennom manipulering av selskapet sitt datasystem, og har difor heller ikkje vorte momsberekna.

– Selskapet sin tidlegare dagleg leiar har erkjent tilhøva og slutta på dagen då dette vart kjent, står det å lesa i ei pressemelding.

Viking Fjord AS har meldt saka til politiet, og vil samarbeida med politiet i etterforskinga.

– Selskapet håpar at politiet si etterforsking vil gje oversikt over omfanget av ulovleg omsetnad, og at den tidlegare daglege leiaren og eventuelle andre, som kan ha gjort straffbare handlingar, vert stilt til ansvar for dette, skriv dei i pressemeldinga.

Viking Fjord AS har sett i verk tiltak for å sikra at ulovleg sal frå slakteriet ikkje skal kunna skje igjen.

– Selskapet si verksemd går som normalt, trass i den uro og belastning saka har påført organisasjonen, heiter det i pressemeldinga.

Hans Helge Vik er konstituert som ny dagleg leiar.