Mange forkasta røystesetlar

Av ulike årsaker vart kring 40 førehandsrøyster ikkje godkjente i Kvinnherad.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

11 september, 2017