Må venta på valresultatet

Ein sterk auke i talet førehandsrøyster gjer at prognosen som vert presentert i kveld skal vera ganske presis. Samstundes medfører seine postrøyster at endeleg resultat fyrst vil føreliggja tysdag kveld.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

11 september, 2017