Lonavegen nærmar seg

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 14. september 2020, 12:33

Sektorleiar Sigbjørn Øye opplyste til formannskapet at prosjektet i Lonavegen på Husnes, som mellom anna vil utløysa 40 dekar byggjeland, kjem opp til handsaming i utvalet for plan, teknikk og miljø i oktober. Og snart skal konkurransegrunnlaget utarbeidast.