Listhaug bed Høie ta initiativ til å rydda opp

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 23. februar 2021, 12:18

Sylvi Listhaug (Frp) har sendt eit skriftleg spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der eldreomsorga i Kvinnherad er tema.

– Kva vil statsråden gjera for å rydda opp i og få klarheit rundt dei alvorlege forholda ein nyleg er blitt gjort kjend med om eldreomsorga i Kvinnherad?

Det spørsmålet stiller Sylvi Listhaug til helse- og omsorgsminister Bent Høie måndag. Dette kjem etter torsdagens varsel kor ein tilsett ved ein institusjon i Kvinnherad kom med knallhard kritikk av kommunen og politikarane.

– Varslaren peikar på at det skjer lovbrot mot dei eldre på sjukheimane. Varslaren fortel om pasientar som ikkje har fått dusja på fleire veker og eldre som ikkje får spist. Dersom desse alvorlege historiene stemmer, er det svært urovekkande, skriv Listhaug og held fram:

– Vi kan ikkje akseptera slike tilstandar i norsk eldreomsorg. Difor håper spørsmålsstillar at statsråden straks vil ta initiativ til å rydda opp i saken, og bed han forklara korleis han vil gjera dette, og om han vil be fylkeslegen i Vestland om å gripa inn, avsluttar Listhaug.