Leitar etter årsaka

Politiet er i gang med å leita etter årsaka til at MF "Hordaland" byrja å ta inn vatn torsdag morgon. Førebels kan dei utelukka at ferja har kollidert med ein annan farkost.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

7 desember, 2017

Siste nytt frå Varaldsøy er at store ressursar framleis er i sving med å halda ferja flytande. Båten ligg ved kai, og det vert jobba med å tetta lekkasjen.

– Ferja er godt fortøyd, så det vil ikkje kunna gå verre enn at baugen søkk ned og vert kvilande på botnen, seier regionsjef Inge André Utåker til Grenda.

Konstituert lensmann Sigurd Børve seier klokka 12.20 at det verkar som at situasjonen byrjar å koma under kontroll. Politiet er no i gang med si etterforsking.

– Vi gjer undersøkingar på staden no, og tek opp forklaringar frå mannskapet. Kva som er årsaka til uhellet, veit vi førebels ikkje. Det har blitt nemnt ein teori om at ferja kunne ha treft ein annan båt, men det kan vi avkrefta, fortel Børve.

I VG, som tilfeldigvis hadde ein journalist om bord, vert det spekulert i om ferja enten har gått på grunn eller kollidert med ein flytande gjenstand.