– Legg ned seks ferjesamband og få framtidsretta kommunikasjon

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 13. mars 2018, 09:55

Legg ned seks ferjesamband og få ein effektiv og framtidsretta kommunikasjon mellom Kvinnherad, Tysnes, Fusa, Stord og Os (og til Bergen). Då kan folk bu på sine heimplassar og arbeida i andre kommunar. I dag er ikkje ferjer, bussar og båtar samkøyrte, noko som gir mykje unødvendig venting. Det er til stor ulempe for dei som vil reise kollektivt. Ved å avvikla ferjedrifta, vil det bli betydelige innsparingar for staten, næringslivet og private trafikkantar,

Dersom ein vil gjera noko for samferdsla på Vestlandet, så burde ein leggja Hordalandsdiagonalen via Ænes, Varaldsøy.

Ein kan driva tunnel frå Skare til Ænes og laga flytebru til Varaldsøy etter same mal som Nordhordlandsbrua. Tunnel gjennom Varaldsøy og under Bondesund. Denne tunnelen kan koma opp i dagen i Mundheimsdalen.

Norsk samferdslepolitikk har vore bygt etter Aukrust sin innfallsmetode. Ein må sjå litt lenger. Om ein tar til vit og droppar bru over Bjørnefjorden og heller vel den indre traseen, så koplar ein saman ny E39 og Hordalandsdiagonalen via Fusa på Bogavikane som ligger på Holmefjord til Hegglandsdalen som ligger i Os kommune.

Gjer ein dette, vil ein kunna erstatta heile seks ferjesamband med desse nye traseane. Miljøgevinst: Jondal – Tørvikbygd, Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes, Hatvik – Venjaneset, Sandvikvåg – Halhjem, Våge – Hahjem og Jektevik – Hodnanes. Huglo får ein lett landfast med Skorpo ved Tysnes gjennom ei enkel bru. Er det noko Norge har nok av, så er det fjell, dynamitt og pengar, så dette vil la seg gjera. Det vil også gje ein betydeleg miljøgevinst i det lange løpet.

Dette er eit forslag for framtida, for at våre barn og etterkomarar kan nyta godt av den oljerikdommen som me har skaffa landet. Og ikkje som politikarar i dag, bygger gårsdagens vegar og tunnelar, som dei må rusta opp etter ein del års bruk.

 

Lesarbrev frå Per Svindland, Varaldsøy.