Langfredag på Kjeldestøl

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 15. april 2019, 13:38

Kjeldestøl venelag gjentek suksessen frå dei to førre åra, og inviterer til open støl fredag 19. april.

2017 var det fyrste året det vart arrangert open støl på langfredag. I det praktfulle påskevêret var det enormt med folk som tok turen, truleg godt over 300. Det vart såleis ein dag for minnebøkene. Suksessen vart gjenteken i fjor, med kring 220 personar som vitja ein stølsvoll dekka av snø. I år er snøen borte og vêrmeldingane særdeles gode.

– Budeiene er sjølvsagt til stades også denne gong, og vil syta for lunk i omnane og ynska alle gjester og turgåarar velkomne. Dei sel også sine vidgjetne mjelkekaker, rømmegraut, kaffi og saft med meir. Vonleg vil mange nytta høvet til å sjå vakre Kjeldestøl, seier Kjeldestøl venelag i ei pressemelding.

 

Snart fullført

Restaureringsarbeidet på Kjeldestøl er no så å seia ferdig. Venelaget har restaurert seks sel; Bjørkesselet, Jensaselet, Monsaselet, Kristiansselet, Peraselet og Torkjellsselet. Sistnemnde manglar rett nok interiøret enn så lenge. Siriselet har vore intakt heile tida og berre blitt noko vedlikehalde. I tillegg er det sett opp både utedass og ei sjykkje. Venelaget har elles rydja fleire gamle stiar i området, ikkje minst den flotte Hauavegen som går frå Kjeldestøl til Nysetre og Hovda.

– Sela står opne, og alle er velkomne til å stikka innom for å få ei oppleving av korleis livet var på Kjeldestøl fram til 1951, som var siste sommar med stølsdrift, opplyser Kjeldestøl venelag.