Kvinnherad kulturpris til Eli Haugan

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 28. august 2018, 13:13

Levekårskomiteen vedtok på måndagens møte å tildela Kvinnherad kulturpris i 2018 til Eli Haugan.

– Eli Haugan var i 1980 med å starta Kammerskoret i Kvinnherad. Ho har heilt sidan starten og fram til i dag vore dirigent og kunstnarisk leiar. Utan Eli hadde ikkje koret eksistert, og ho har sørga for at dei har halde eit høgt nivå, står det å lesa i grunngjevinga.

I tillegg til det har Eli vore leiar for Sunnhordland kammerorkester i 20 år og stort sett vore med frå oppstarten av orkesteret i 198.

– Dette har vore eit omfattande arbeid med å halda kontakt med musikarar og dirigent, rekruttera nye medlemmar, organisera øvingar, arrangera konsertar, skriva søknadar, styra økonomien og mykje anna. Det et truleg snakk om fleire hundre dugnadstimar per år, heiter det i grunngjevinga.

I tillegg kjem den enorme innsatsen Eli har lagt ned som kulturperson i arbeidet i kulturskulen.

I 2011 vart Eli kåra til årets Husnesing med følgjande grunngjeving:
«I år er Husnesingen ein musikkpris som går til ein person som har vekt musikkinteresse i mange Kvinnheringar. Prisvinnaren har på energisk og vellukka vis gjort ein framifrå innsats for å inspirera andre til å gje musikken ein særmerkt plass i liva sine. Prisvinnaren er sjølv inspirert og inspirerande, dessutan glad og gledesspreiande, og både unge og vaksne har hatt glede av denne kvinna sine evner innanfor pianospel, orkestermusikk og song».

– Ein karakteristikk som tildelingsgruppa i Kvinnherad kommune vil stilla seg bak, står det avslutningsvis i grunngjevinga.

Her kan du lesa saka om Eli Haugan som stod på trykk i Grenda i januar i fjor.