Kranbåt på Halsnøy tok inn vatn

Laurdag formiddag var ein av kranbåtane som Halsnøy dokk hadde inne for reparasjon på vei til å søkkja. Takka vera brann- og redningsmannskapet i Kvinnherad er no båten stabilisert.

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 14. april 2018, 14:22

Det var omlag kl 10:39 at Twitter meldte om ein kranbåt på Halsnøy dokk som tok inn vatn i maskinrommet. Brannvesenet rykka fort ut til staden for å sikra at båten ikkje gjekk ned, óg for å sikra seg at det ikkje var fare for oljesøl. Båten tok då inn to cm vatn per 10 min. Det var omlag 5 brannbilar, 15 brannmenn og politi på staden.
Omlag ein time seinare kunne brannvesenet melda at båten var stabilisert.

Både brannmannkap og politi var på staden då ein kranbåt byrja å ta inn vatn, laurdag formiddag.

I følgje Einar Johansen, som er kaptein på søsterbåten som låg ved sida av denne, skulle dei fylla vatn i to av ballasttankane når lekkasjen oppstod.
– Vi skulle fylla vatn i dei to ballasttankane på kvar si side akterut. Det må vi gjera for å stabilisera båten når vi hever kranarmen. Det byrja då å leka over i ballasttanken i midten, der det var ope inn til maskinrommet, seier Johansen.

Det var akterut på kranbåten brannmenna tetta hola i skroget, med ein kreativ idé.

Kl 13:00 hadde dei heva båten med omlag ein halv meter.
Brannsjef, Atle Josdal, og avdelingsleiar for førebyggjande arbeid, Øyvind Ousdal, kunne fortelja at det var takka vera flott initiativ, og kreativiteten til brannmannskapen. Med ein litt sjølvkomponert idé, som gjekk ut på å fylla hola i skroget med ei blåse og deretter fylla dei med luft, fekk dei tetta hola.
– Vi har utstyr til alle slags overflateoppdrag. Det vil seia at alt som skjer i vanngrensa har vi det meste av utstyr til å takla. Vi kan berre ikkje dykka. Vi måtte difor senda nokre av brannmenna ned i vatnet iført drakter, for å prøva å reparera eventuelle hol. Dette gjekk kjempe flott, og vi kunne då konsentrera oss om å tømma båten for vatn, seier dei to.

 

Tekst/foto: Carina Wangensten