Kraftfondet auka med 10,2%

Kraftfondet hadde eit svært godt år i 2017. Ved årsskiftet var verdien på 716,1 millionar kroner.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 11. januar 2018, 12:25

I byrjinga av november passerte kraftfondet milepålen 700 millionar kroner. Den 31.12.2017 var summen auka til nøyaktig 716.095.018 kroner. Det er 65,7 millionar meir enn førre årsskifte, ein vekst som tilsvarer heile 10,2%.

– Det var særleg utanlandske aksjar og eigedom som utvikla seg positivt gjennom 2017, skriv økonomisjef Geir Mogren på Kvinnherad kommune si heimeside.

Størstedelen av fondet er plassert gjennom Storebrand (411,0 millionar). Deretter kjem Holberg fondene (147,6) og Fondsfinans (33,3). Pengane er fordelte på følgjande plattformer: