Kommunestyremøte i Matre

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 28. august 2018, 10:30

Det fyrste kommunestyremøtet etter sommaren går av stabelen på torsdag. Samlinga er lagt til Matre gjestetun på Opstveit.

Det er heller sjeldan at kommunestyret er samla i Matre. Førre gong var 25. september 2014, då politikarane mellom anna sa ja til å opna Varaldsøy aldersheim igjen. Sjeldan er det òg at møtet byrjar allereie klokka 13.00 på dagen.

Saklista ser slik ut: Økonomiplan 2019-2022, planprogram for revidert landbruksplan, ekstraløyving grunna retting av pålegg på Rosendal og Ølve brannstasjonar, søknad frå Kvinnherad Næringsservice om økonomisk støtte, utskriving av eigedomsskatt, ekstraløyving til Matre Vassverk, ekstraløyvingar til sektor for omsorg, helse og sosial og sektor for teknikk og miljø, søknad om opptak i Folkehelseprogrammet, og permisjon frå politiske verv – Kristin Isdal Eide (H).