Klaga på Skarvatunkrysset

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 31. august 2018, 08:00

Den 24. mai godkjende kommunestyret reguleringsplanen for Skarvatunkrysset i Ølve. Korkje Kvinnherad kommune eller utbyggjaren av fritidsbustadane på Troppo, Arve Kjærland, har lukkast å koma til semje med grunneigaren om friviljug grunnavståing til utbetringa av krysset. Grunneigar Jon Atle Barek har sendt inn klage på godkjenningsvedtaket, og det kjem opp i forvaltningskomiteen på onsdag. Rådmannen føreslår å avvisa klagen.