Kan fjerna tre på Smiehaugen

I innstillinga stod det at store tre bør vernast. Det var ikkje fleirtalet samd i.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

9 oktober, 2017

  • Ove Herman Romslo

    Er mykje tre som skulle vore fjerna i kommunen vår.Kjører Rosendal – Husnes og ser ikkje sjøen for skog.Lite turistvenleg.Dette kunne vore arbeid for folk på tiltak,å fjerne skogjungelen.Veden kunne vore gitt til dei eldre i kommunen.
    Ros til Øyvind Utne ( Høgre),som fekk utført eit lite stykkje skogrydning,langs vegen.