– Kaffi løftar kvinner opp

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 22. november 2020, 08:00

Den 25. november er FN sin internasjonale dag for avskaffing av vald mot kvinner. Vi kunne ønskje at det ikkje var trong for ein slik dag, men denne dagen er berre blitt meir aktuell.

Norges Bygdekvinnelag sitt internasjonale engasjement har ført oss til Huehuetenango i Guatemala. Der samarbeider vi med Utviklingsfondet for å styrke kvinnene sine kår. Guatemala er nesten heilt i topp på den internasjonale statistikken over vald mot kvinner. Gjennom bistandsprosjektet har vi erfart at å hjelpe bygdekvinner til utdanning og økonomisk sjølvstende kan bidra til å redusere vald.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidd for å betre kvinner sine kår, mattryggleik, ernæring og likestilling. Dette gjer vi no i Guatemala saman med Utviklingsfondet. I kvinnegruppene og kaffikooperativa som bygdekvinnene i Guatemala etablerer, får kvinnene ny kunnskap, byggjer opp sjølvtillit og lærer av kvarandre, slik at dei står sterkare saman. Kaffikooperativa arbeider for å betre økonomien, kaffikvaliteten og ikkje minst rettane for dei kaffiproduserande småbøndene. Kvinnegruppene har og blitt ein viktig møteplass for kvinnene, der dei kan diskutere utfordringane dei møter i kvardagen og støtte kvarandre i forsøket med å redusere vald, overgrep og diskriminering.

Noko som knyter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje utan at vi tenkjer over det – er kaffi. Nordmenn er eit kaffidrikkande folk, og mange småbønder i Guatemala er heilt avhengige av kaffiproduksjon for å skaffe seg inntekt og å ha mat på bordet.

I fjor var ein liten gruppe småbønder frå Guatemala på vitjing i Norge. Dei kom for å promotere kvalitetskaffien dei sjølve produserer. Dette har ført til at vi no finn kaffi frå bøndene i Huehuetenango i hyllene på REMA1000. Det norske kaffihuset Kjeldsberg har valt å importere 300 sekkar med kaffi, og har betalt 50 dollar meir for kvar sekk enn det bøndene ville ha fått på heimemarknaden i Guatemala. Ved å kjøpe denne kaffien kan vi støtte arbeidet for å redusere vald og å betre kåra for kvinner i Guatemala.

Vi klarer ikkje å utrydde systematisk diskriminering over natta. Ein kaffikopp vil neppe løyse dei store og komplekse problema som kvinner i Guatemala møter i kvardagen. Men vi kan ta små steg i riktig retning. I arbeidet med å oppnå likestilling og å avskaffe vald mot kvinner er det avgjerande å styrke kvinna si rolle, eigarskap over eigedomar og ressursar samt rette til demokratisk makt. Dette gjer vi best ved å støtte opp om under gode tiltak i lokalsamfunna, som kvinnegrupper og kaffikooperativ.

 

Av Esther Falk, Omvikdalen  Bygdekvinnelag