Jul i Rosendal:

Barna skal stå for julestemninga

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 12. november 2020, 08:18

Sjølv om Jul i Rosendal har avlyst årets julemarknad, vil julekunstutstillinga frå dei yngste framleis gå av stabelen.

Som kjend bestemte Jul i Rosendal-arrangørane seg for å avlysa den tradisjonelle julemarknaden på grunn av koronapandemien. Difor vert det årets arrangement markert i form av kunstutstilling laga av barn og unge.

– Ein ting skal me gjera nett som vanleg. Kvart år inviterer vi dei unge i bygdene våre til å laga kunstverk, desse vert stilt fint ut i 2. etasje i Varehuset Rosendal. Det gjer vi også i år. Ei utstilling er noko publikum kan nyta med god avstand til kvarande og i løpet av heile opningstida til varehuset gjennom heile førjulstida, skriv Kristin Lamberg i ei pressemelding.

Utstillingsopninga vert torsdag 26. november og ho vil stå fram til og med onsdag 16. desember. Årets tema er julestemning.

– I år har me alle vore mykje meir i heimane våre enn vi er til vanleg. Heimeskule og heimekontor har prega store deler av våren. Julefeiringa vil òg vera prega av at det meste skal gå føre seg på heimebane. Julestemning er noko vi kan laga til, det kan vera ei kjensle vi opplever både heime, ut i naturen og på butikken. Så vert det spennande å sjå kva dei unge kunstnarane kjenner inni seg når dei tenkjer på denne oppgåva, skriv Lamberg.

Arrangørane håper å vera tilbake i vanleg form jula 2021.

– Vi gler oss til det vert høve å ha vanleg Jul i Rosendal att i 2021. Og vil ynskja alle ei fin førjul og jul med den gode julestemninga for akkurat deg og dei du er saman med. Kan henda finn du ho på julekunstutstillinga vår, skriv Lamberg.