Juice Crew kjem til Husnes

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Sist oppdatert: 1. januar 2020, 07:00

Laurdag 11. januar står dansetrioen Juice Crew på scenen i Kulturhuset Husnes. Det for å gje kvinnheringane framsyninga «SE MEG».

– «SE MEG» er ei danseframsyning som legg fokus på vår daglege bruk av sosiale medium og korleis det påverkar oss djupare enn kva vi trur. Telefonen har blitt eit reiskap som er meir enn å berre ta i mot samtalar, men også ein måte for oss å føla at vi held kontakt med omverda, står det å lesa i ei pressemelding.

Dansetrioen, som har vore med i Norske Talenter og fleire andre TV-produksjonar, har med seg gutar frå MixMaster Crew til showet på Husnes. Blant dei utflytta husnesing, Frank Johnsen og brødrene Daniel og Steffen Fagerlid Andreasson som har røter på Hatlestrand.

– I sosiale medium konstruerer vi eit menneske som ikkje er mogleg å leva opp til i det verkelege liv. Vi gjer det for å få andre til å lika oss betre, medan det ofte fører til at vi likar oss sjølv mindre. «SE MEG» handlar om å gje slepp på fasaden og å visa kven vi er utan filter, likarklikk og redigering, heiter det i pressemeldinga.