Jondal sa ja

Jondal, Ullensvang og Odda går saman til éin kommune.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 7. oktober 2016, 11:43

På onsdag vart det skipa til eit ekstraordinært kommunestyremøte i Jondal, der einaste sak var eventuell samanslåing med Odda og Ullensvang. Etter mykje dramatikk vart tilsvarande forslag stemt ned i juni med 9 mot 8 røyster. Denne gong sikra Ap, Høgre og KrF eit fleirtal for samanslåing, med éi røyst i overvekt.

Dermed vert dei tre kommunane slegne saman frå og med 1. januar 2020. Det er tidlegare bestemt at namnet vert Ullensvang kommune, og kommunevåpenet skal ta utgangspunkt i Ullensvang sitt noverande. Odda vert administrasjonssenter, medan Kinsarvik og Jondal vert kommunedelsenter, og Utne og Røldal får status som bygdesenter.

Kommunestyret får 33 representantar, formannskapet 9.