Inviterer til gratis kino på nyttårsaftan

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 29. desember 2020, 09:00

Kvinnherad Frivilligsentral og Kvinnherad kultursenter går saman om å gjera ventetida på nyttårsaftan kortare for dei yngste.

Det gjer dei med å invitera til gratis framsyning av Dragevokterens jul i kinosalen på Husnes.

– Nyttårsaftan kan opplevast som ein lang dag med venting for mange. For å korta litt inn på ventetida inviterer vi familiar inn på gratis kino på sjølvaste nyttårsaftan, skriv frivilligsentralen på Friskus.

Grunna feil i systemet er det ikkje mogleg å tinga billettar på nett. Kombinert med koronasituasjonen, som fører til at det er avgrensa med billettar, oppmodar arrangørane folk om å henta seg ut ein billett på førehand.

– Møt opp i kinoens opningstider. Grunna korona er det avgrensa med billettar, det kan difor vera lurt å henta billettar ut på førehand, står det å lesa i invitasjonen.