Inviterer til bokkafé med fokus på nynorsk

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 15. april 2018, 13:00

Torsdag 19. april vert det bokkafé med noko attåt på Halsnøy skule.

Den siste tida har elevane frå 1. til 4. trinn på Halsnøy skule jobba med og hatt fokus på bøker skrive på nynorsk. Torsdag i neste veke inviterer dei foreldre, besteforeldre, onklar, tanter, naboar og bygdefolket elles til ein bokkafé på kvelden.

– Her er det litt forskjelleg som skal skje. I tillegg til at det vert kafé med kakesal i fellesområde, vil kvart av klassetrinna ha ei lita framføring kvar rundt om i dei ulike klasseromma, seier Solfrid Medhus.

Det er eit variert program med både song, skodespel og opplesing. Blant anna skal 2. trinnet dramatisera dei tre bukkane bruse.

– Dette er noko vi òg gjorde for nokre år sidan, og det vart då veldig vellukka og kjekt både for dei besøkjande og elevane. Og kjekt skal vi nok få det denne gongen òg, seier Medhus.

Kaféinntektene frå denne kvelden er øyremerkt innkjøp av nye bøker på nynorsk til elevane.