– Ikkje la dykk lura

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 6. desember 2018, 09:40

Når ein høyre på opptak i radio frå Fjellberg Kraftlag ved styreleiar Handeland er det ikkje tvil om at her er «ugler i mosen.» Kvifor seier Handeland at ein må halda kjeft om visse ting?

Hadde vi i Rosendal-området hatt eit tilsvarande selskap, så hadde eg utan tvil hatt same synspunkt som Per Ove Kviteberg. Det er underleg at ikkje fellesskapskjensla kjem sterkare fram for oss som ser striden utanfrå. Vi veit kor viktig lagslivet er i Kvinnherad. Vi veit kor mange dugnadstimar som blir lagt ned i Kvinnherad veke etter veke. I uoverskodeleg framtid vil trongen for idrettsanlegg, klubbhus, ballbingar, barn og ungdoms arbeid, nærmiljøtiltak, bedehus og forsamlingshus, tiltak for eldre og så vidare vere viktig i Kvinnherad. Ved å stoppa dette tvilsame salet av kraftlaget kan ein vera med og finansiere desse gode tiltaka på Valen, Halsnøy og Fjelberg. Ein annan lærdom er salet av SKL aksjane som Kvinnherad kommune gjorde i 1998. Kvinnherad eigde 11%. På desse 20 åra ville Kvinnherad fått over 400 millionar i utbytte.

Verdien av aksjane ville i dag vore på over 1,1 mrd. Langt over verdien aksjefondet til Kvinnherad kommune har i dag. Ein må òg huske på at SKL sin plassering under Folgefonna er ein annan verdiaukande faktor, som gjer at ein i tørre, varme somrar kan produsere maksimalt når prisane er høge på grunn av at det er lite anna vasskraft tilgjengeleg.

Så støtt opp om dykkar eige lokalsamfunn og ikkje la dykk lura, slik politikarane i Kvinnherad kommune gjorde i 1998.

 

Lesarbrev av Øyvind Utne

 

Di meining