– Ikkje berre sjå på bygg

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 12. januar 2021, 09:00

MDG rettar merksemda mot to punkt når det gjeld handlingsdelen i oppvekstkårplanen.

Det fyrste punktet lyder slik:

«Når det gjeld skulestruktur må ein ikkje berre sjå på bygg, ein må ta med korleis ein skal rekruttera lærarar (sjølvsagt med rett kompetanse og mogelegheiter for å danna faglege nettverk på skulen)», meiner kommunestyrerepresentant Matthias Zimmermann.

I det andre punktet skriv han:

«Berre å sjå på den statlege lærarnorma er ikkje nok. Her blir det berre tatt høgde for talet elevar per lærar, og det kan fungera i byane, men når ein kjem ut i distriktet haltar det litt».

MDG kjem også med eit innspel til barnehagane.

«Barnehagestruktur burde ikkje forandrast. I alle fall ikkje meir privatisering etter noverande

finansieringsmodell».