Høgsterett forkasta anka

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 7. september 2018, 14:26

Høgsterett har forkasta anka til den no 21-år gamle mannen som i lagmannsretten vart dømt for aktlaust drap etter ulukka som kosta Atle Eide livet 12. desember 2015.

Det skriv NRK Hordaland fredag.

Sjølv om ein av dei fem høgsterettdommarane meinte 21-åringen burde frifinnast, er dommen frå lagmannsretten no endeleg. Der vart 21-åringen dømt til fire månadar fengsel, samt å betala ei erstatning til familien på til saman 625.000 kroner.