Historisk sak om byggjegrense

Løyvet til å byggja miniatyrskytebane på Varaldsøy måtte attende til forvaltningskomiteen. Årsaka var ein liten, men viktig teknikalitet som vi kjem til å høyra mykje meir om framover.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

14 november, 2017