Hastar med meir parkering

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 5. september 2018, 07:15

Parkeringsarealet ved Sunde kai er som kjent ikkje stort nok, noko ordførar Peder Sjo Slettebø er inneforstått med.

– Det hastar med å ordna opp i situasjonen. Årsaka til at det ikkje er blitt gjort, trass i at det er sett av midlar, er usemje om grunnavståing,