«Harrier» på plass i Tyrkia

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

9 september, 2018

Etter å ha lege eit år i Farsund, kom «Harrier» (tidlegare «Tide Carrier») til opphoggingsverftet i Alagia i Tyrkia i førre veke. Her skal skipet hoggast opp og resirkulerast.