Husnes seniorsenter:

Har sikra seg tomt og avtale med entreprenør

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 13. januar 2020, 09:41

Prosjektstyret i Husnes seniorsenter kunne sleppa gladnyhende søndag kveld. Dei har nemleg inngått ein opsjonsavtale om kjøp av tomt og sikra seg avtale med ein totalentreprenør.

– Vi håpar 2020 blir eit godt år, både for den enkelte av dykk og i høve til arbeidet med seniorsenteret. Det har i alle fall starta bra, tykkjer vi, og no kan vi informera om to konkrete og viktige avtalar som er gjort, skriv prosjektstyret i ei pressemelding.

Det eine er at dei har fått på plass ein avtale med Engelsen Bygg AS på Stord om å vera totalentreprenør for prosjektet. Det andre er at dei har inngått ein opsjonsavtale med Birte Hjelmeland og syskena hennar om kjøp av deira tomt like bak Rema 1000 på Husnes.

– Eigarane av tomta vi i utgangspunktet ønskte å kjøpa, ville ha større kontroll over bygningsmassen enn det prosjektstyret kunne gå med på, og dermed måtte vi berre sjå oss om etter andre sentrumsnære løysingar, står det å lesa i pressemeldinga.

 

Betre tomt

Prosjektstyret er sikra på at dei i Engelsen Bygg AS har valt rett samarbeidspartnar.

– Arbeidet med seniorsenteret er med dette kome inn på eit godt spor. Partane har allereie gjennomført eit godt og framtidsretta oppstartsmøte, og blitt einige om vegen vidare, skriv styret.

Og sjølv om dei i utgangspunktet ønskte å kjøpa ei anna sentrumsnær tomt enn Hjelmelandstomta bak Rema 1000, er prosjektstyret stornøgde for å ha fått på plass denne opsjonsavtalen.

– Både prosjektstyret, totalentreprenøren og arkitekten ser på denne tomta som svært godt eigna til føremålet, ja, kanskje endåtil betre enn det første alternativet, ettersom alle leilegheitene no får stove og balkongar vendt mot sør i tillegg til utsikt mot nord. At bygget kjem 50-60 meter lenger nord enn fyrst tenkt, vil i praksis ikkje bety noko som helst. Det blir uansett nærleik til det meste i sentrum, slik seniorar generelt er opptekne av, står det å lesa i pressemeldinga.

 

Inne før jul?

Grethe Rød frå ABO Plan & Arkitektur er allereie kome i gang med å teikna og planleggja seniorsenteret på den nye tomta. Målsetjinga no er at dei innan 1. april skal kunna presentera dei reviderte planane sine.

– Viss interessa i marknaden held seg på same nivå framover, tar prosjektstyret sikte på at salsprosessen vil vera i gang i mai-juni. Og så sant mange nok teiknar seg som kjøparar i denne prosessen, blir det byggjestart i september. Då kan du flytta inn før jul neste år, skriv Roald Teigen, Otto Blokhus, Aud Fausk og Kristian Hus i prosjektstyret.

Husnes seniorsenter har sikra seg både tomt og entreprenør. Frå venstre: Roald Teigen, Birte Hjelmeland Bruvik, Otto Blokhus og Kristian Hus. (Foto: Tomas Bruvik)