Har gått sine eigne vegar i 25 år

Gøril Guddal feirar 25 år som gallerist, og har fått store namn som Melgaard, Bjertnæs, Nupen, Friele på plakaten i jubileumsåret. Og så kjem sjølvsagt dronning Sonja.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 27. januar 2018, 07:00

– Kjem ho i eigen person, spør vi for å forsikra oss om vi har forstått det rett.

– Ja, ho kjem på jonsokaftan! Og ho skal visa heilt ny kunst i to etasjar i galleriet. Ho er søren meg sprek – no er ho altså 80 år, seier Gøril imponert.

Vi inviterte oss heim til Guddal for ein prat om galleriverksemda gjennom alle desse åra.

– Kva skal til for å halda ut så lenge?

– Ein må først og fremst ha eit veldig tolmod. Og tru på det ein gjer. Det er nok det aller viktigaste. Det er opp- og nedturar gjennom 25 år, og det er klart at det kunne vore lett å gje opp nokre gonger. Særleg i byrjinga. Men eg VILLE det. Og når eg først hadde fått smaken på dette livet her, så var eg ikkje til å stoppa. Eg ville få det til, slår Gøril fast.

 

Overraskande bra kunsthandel

Stort sett har det gått veldig bra, men galleristen fortel at ho merkar det på kunstsalet når økonomien i landet går dårleg. Slike utslag får ein med jamne mellomrom.

– Men når dei dårlege åra har kome, så har det verka oppfriskande på meg. Eg vert rett og slett veldig kreativ av motgang, smiler ho.

I vanskelege tider klekkjer ho ut idear til korleis ho skal få fleire bein å stå på, utan å mista hovudfokuset – som sjølvsagt er kunstutstillingane. Det er hovudøkonomien hennar, og må alltid prioriterast. Heilt frå byrjinga har ho fått tak i gode namn, og mange av dei har også kome igjen.

– Det er fordi folk her i regionen har vore fantastisk flinke til å handla. Det er ein overraskande bra kunsthandel her, utan at eg veit kvifor det er slik.

– Trur du det er fordi kjøparane veit at dei får velja frå øvste hylle?

– Det også. Folk får tiltru til å handla når dei ser at dei store kunstnarane vil stilla ut her. Det gjev ein tillit. Og så har vi ein lang tradisjon for å sjå kunst her i kommunen. I tillegg til meg hadde vi jo tidlegare Galleri Rosendal, som Ingrid Høyland dreiv. Og så har vi jo alle kunstutstillingane som har vore på Baroniet i Reidar og Anne Grete si tid. Det gjer at folk er vane med å sjå kunst, og greier å forhalda seg til det, meiner Gøril.

 

– Kunst betyr meir og meir

Sjølv får ho meir og meir behov for kunst etter som åra går.

– Jo meir kunnskap eg får, og dess meir eg ser, dess meir får eg både lyst og behov for å ha kunst rundt meg. Det gjev ei kjensle av å ha noko ordentleg kring meg. Gjerne i alle rom. Eg har lyst til å ha kunsten inn i kvardagen min. Inn i huset mitt. Ja, inn i livet mitt. Eg har tenkt mange gonger på det. Kor mykje meir det betyr for meg no enn då eg starta, seier ho.

– Men kva var det den gongen som tiltrekte deg?

– Det var intuitivt. Eg fekk eit tilbod frå Annemor Brede om å driva galleri i eit lokale som dei hadde, og sa ja på to minutt. Men etter som åra har gått har det blitt meg. Det er heilt integrert. Eg blir aldri lei, lovar ho.

– Men det at du er jobben din? Folk ser deg som Galleri Guddal og Galleri Guddal som deg. Korleis er det?

– Det går heilt fint. Eg er så hundre prosent i det sjølv.

 

Megasuksess

Å møta kunstnarane, gjerne i verkstaden deira, er ein ganske vesentleg del av arbeidet hennar. Ho reiser rundt og hentar varer hos kunsthandverkarar, og er mykje til stades i kvardagen til kunstnarane. Både fordi ho har ein kunnskapshunger etter å sjå korleis dei lagar ting, men også for å sjå kva for ein kvardag ein kunstnar har. Og det er ingen dans på roser, skal vi tru galleristen.

– Det er mykje slit og lite romantikk. Utstillingsopningar, gode kritikkar og kanskje nokre sal er berre den siste biten for kunstnarane. Resten er knallhardt arbeid. Dei tvilar og lurer, og prøver nett som meg nye vegar, fortel ho.

Det å ha direkte kontakt med kunstnarane gjer galleristen meir kvalifisert til å presentera dei i galleriet.

– Korleis synest du det har gått å flytta galleriet heim til Guddal?

– Det er berre ein megasuksess. Dei tre første åra gjekk det over all forventing. I takt med nedgangen i næringslivet var fjoråret litt tyngre, men eg trur på ein opptur i jubileumssesongen – også fordi det går betre i næringslivet, seier den alltid optimistiske og ikkje minst engasjerte galleristen.

Gøril har alltid hatt ei god støtte i foreldra Kirsten og Johannes, og etter kvart har også sonen Sigurd trødd til.

– Sonen min vaks opp med dette, og eg har bilete av han når han låg og sov i ein skinnpose på golvet i galleriet. Og mamma og pappa, dei kviler jo ikkje! Pappa blei 80 i fjor og mamma blir 80 i november, men dei vil ha folk i tunet, og dei vil gjera nye ting. Dette er ikkje ein einmannsjobb, og her vil alle det same, seier den takksame dottera.

Vi kan kanskje drista oss til å seia at nøkkelen til suksess er tolmod, sterk tru, hardt arbeid og godt samarbeid.

 

Dronning Sonja stiller ut nye verk i Galleri G Guddal i sommar. Og ja, ho kjem til opninga av utstillinga!

Dronninga kjem til Guddal

 

Galleri G Guddal har lagt opp til fire utstillingar i 2018, og kunsten er signert av både lokale og nasjonale kunstnarar og ikkje minst av ei kongeleg hand.

 

Den største utstillinga i år vert med Dronning Sonja, som skal stilla ut i nesten to heile månader, frå jonsok og fram til 19.august. Ho kjem med heilt ny kunst, både grafikk og keramikk. Galleristen har som ein kan lesa i hovudsaka lova at dronninga kjem til Guddal. Og Fritt Ord sin direktør Knut Olav Åmås kjem for å opna denne utstillinga.

Men først på programmet står topp, moderne kunstnarar som Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnæs. Dei stiller ut grafikk frå 24.mars til 13.mai, og Kjell Nupen sine bilete vil også synast fram. Nupen har vore med i galleriet til Gøril i mange år, og etter at han døydde har ho hatt eit godt samarbeid med familien hans om å få tilsendt kunst. Ei lita veke etter at denne utstillinga er ferdig, kjem den anerkjende kunstnaren Bodil Friele til å stilla ut i hovudlokalet til galleriet, medan den lokale og nyleg kunstutdanna Malene Dekke Eik stiller ut i kjellaren. Utstillinga står frå 19.mai til 17.juni, og så er det altså klart for dronninga.

Etter hovudsesongen vert det som vanleg ein pause i galleriet, men frå 4.november til 23.desember vert det jubileumsutstilling der Gøril vil setja saman bilete av ulike kunstnarar ho har hatt i galleriet desse 25 åra. Hovudutstillarar vert Morten Molden og Karen Rebekka Vasstrand, to bergensmålarar som Gøril lenge har tenkt at ho skulle ha i galleriet. 18.november vert det framføring av Jon Fosse sine tekstar, ved Arnhild Litlere og Arvid Aasprang (saksofon). Gøril Guddal seier at ho vil utvikla denne ideen med å ta inn litteratur i galleriet, slik ho også gjorde i fjor haust.

Malene Dekke Eik er årets mest lokale kunstnar hos Galleri G Guddal. Ho stiller ut saman med Bodil Friele i mai.

 

 

 

 

Ein gamal jarnomn er sett i stand, og gjer det koseleg i det nye serveringslokalet på låven.

Nytt serveringslokale i Guddal

 

I fjor innreia Johannes Guddal og Sigurd Guddal låven i Guddal til serveringslokale, for å få plass til store grupper med besøkjande som vil ha lunsj og kaffi.

 

– Det har vore eit problem å servera lunsj til grupper på over 40 personar. Difor rydda pappa og Sigurd låven skikkeleg i fjor, og deretter tok vi i mot 50 gjester der. Då kom ideen om å laga eit meir permanent serveringslokale, fortel Gøril Guddal.

No har Sigurd og Johannes lagt golv over høystålet, og ein gamal jarnomn har fått heidersplassen i rommet.

– Den fann vi under ei hylle då vi rydda låven, fortel Gøril.

No har det store lokalet fått anretningsbord og oppvaskdisk, og snart kan ein dekkja langbord til maksimalt 80 personar her. Kjøkenet i kafeen er oppgradert slik at Anne Beth Enes og hjelparane hennar kan laga lunsj til fleire der. Langborda på låven kan brukast til arrangement i sommarhalvåret, og låven med den staselege peisen vert ein koseleg avlastingsplass når det regnar.

Låven vert ein koseleg serveringsstad med litt gamalt og litt nytt.
Johannes og Kirsten har tent ljos i vindauget på låven til dagens gjester.

 

Ein gallerist som knuser kunst – ikkje akkurat eit vanleg syn. Men når ein har eit høgare føremål – og skapa eit nytt bilete, så må det vera lov. Og ho knuser altså berre koppar med skår i. Berre så det er sagt.
Resultatet av mange års samling av koppeskår. Laga av Gøril Guddal.