Har fått inn 1700 forslag til kor ferja skal gå

Med eit mål om å korta ned dagens samband, gjekk Hordaland Fylkeskommune i desember ut og spurde folket om forslag til nye løysingar for ferjesambandet Stord-Kvinnherad.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 11. januar 2018, 14:30

No har det fått inn 1764 forslag som alle skal vurderast og silast ut før planfasen. Det skriv Stordnytt.no.

– Innspela skal vurderast ut frå ulike kriteria, og så skal me enda opp med nokre få alternativ som skal utgreiast vidare. Silinga av forslaga skal skje i to trinn, fyrste i slutten av januar og andre i starten av april. Dette skal så danna grunnlag for planprogram med silingsrapport, som etter planen skal på høyring rundt sommaren. Ut på hausten vert det klart kva alternativ vi skal ta med oss inn i planfasen, seier Matti Torgersen ved samferdselsavdelinga i fylkeskommunen til Stordnytt.no.

Men stuntet med å få innbyggjarane til å bidra vert ikkje rekna som ei meiningsmåling.

– Me har ikkje kontroll på om det er same person som har lagt inn mange punkt på same plass, eller om det er ulike personar som har lagt det inn, seier han til nettstaden.

Bladet Sunnhordland påpeikar at det er eit snev av humor i forslaga som er sendt inn. Som til dømes forslaget om ferjestø i Odda og i Nordhordland.

– Nokre humoristiske forslag må me rekna med. Eg synest det stort sett er fornuftige kommentarar som har kome inn, seier fylkesdirektør for samferdsle, Håkon Rasmussen, til Sunnhordland.