Gode besøkstal

Folgefonnsenteret har fått ein god start, og i perioden 2. mai til og med 31. juli har 4.336 løyst billett.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

9 august, 2017

– Tek vi med dei rundt 400 som var innom senteret på opningsdagen, har nærare 5.000 vore innom senteret sidan opninga, opplyser arbeidande styreleiar Knut Førland i ei pressemelding.

Han legg til at også starten på august har vore svært god, og i denne månaden er det booka inn fleire store grupper. Både Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger har grupper som skal innom Folgefonnsenteret i løpet av august.

– Til å vera eit heilt nytt senter er vi nøgde med besøkstala så langt, og spesielt juli var ein svært god månad med nesten 2.000 besøkjande. Om vi klarar budsjettet på 15.000 besøkjande fyrste året skal nok halda hardt, men neste år bør dette vera eit realistisk mål, uttaler Knut Førland.

Han kan elles melda om mange positive tilbakemeldingar frå gjestene.

– Det tek vi som eit prov på at innhaldsaktørane og fagfolka som står bak utstillingane har treft blinken. Ei viktig oppgåve framover vert å sikra eit godt aktivitetsnivå i senteret utanom turistsesongen, slik at besøkstala held seg høge utover hausten og vinteren, avsluttar Knut Førland.